Waar ging de challenge over?

Nieuwe ideeën voor gezonder leven in 2030

Introductie

Veel gezondheidsproblemen waar mensen in hun leven mee te maken krijgen kunnen voorkomen of verminderd worden door andere keuzes te maken in het (dagelijks) leven; als je weet wat wel en niet goed voor je is, kun je gerichte keuzes maken en daarmee je leefstijl aanpassen, maar ook alleen weten is vaak niet genoeg, gezond leven moet je ook leren om te doen.

De challenge

Tijdens de Healthy Living Challenge gingen interdisciplinaire teams van studenten op zoek naar nieuwe oplossingen om inwoners van de regio Utrecht gezondere keuzes te laten maken om zo bij te dragen aan een gezondere regio. Studenten van opleidingen voor zorg, welzijn, design, ICT en marketing van Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Universiteit Utrecht en MBO Utrecht werkten gedurende een hele week samen aan nieuwe ideeën.

Tijdens de challenge

De opdracht voor de studenten was om. Tijdens de challenge werden de teams begeleid in het proces van design thinking en kregen ze achtergrondinformatie door experts over gezondheidsvaardigheden en gedragsontwerp. De teams deden ook onderzoek onder bewoners in een door henzelf gekozen wijk in Utrecht of Nieuwegein. De twee winnaars van de challenge ….

In samenwerking met

De Challenge was een initiatief van Health Hub Utrecht – een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, provincie, kennisinstellingen en zorginstellingen – en U CREATE. De Utrecht Challenge Alliantie heeft ondersteund bij de opzet van de challenge en bij het bekendmaken van de challenge onder studenten van de betrokken onderwijsinstellingen.

Contact

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling.
Voor meer informatie over UCA kunt u contact opnemen met Erik Mooij.

Utrecht Challenge Alliantie
erik.mooij@hu.nl

Over UCA

De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen.