Verwerking persoongegevens

Voor de betrokken partijen bij de Utrecht Challenge Alliantie is het belangrijk dat we transparant zijn in wat we doen. Zo ook in het geval van jouw privacy en je persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt voor communicatie met jou en met jouw onderwijsinstelling over de challenge waar jij aan deelneemt. Daarnaast nemen we gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen.

Voor meer informatie kun je een email sturen naar erik.mooij@hu.nl

Terug naar de challenge

Recente challenges

Utrecht Mobility Challenge
Healthy Living Challenge

Over UCA

De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen.

Contact

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling.
Voor meer informatie over UCA kun je contact opnemen met Erik Mooij.

Utrecht Challenge Alliantie
erik.mooij@hu.nl