Verwerking persoongegevens

Voor de betrokken partijen bij de Utrecht Challenge Alliantie is het belangrijk dat we transparant zijn in wat we doen. Zo ook in het geval van jouw privacy en je persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt voor communicatie met jou en met jouw onderwijsinstelling over de challenge waar jij aan deelneemt. Daarnaast nemen we gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen.

Voor meer informatie kun je een email sturen naar uca@hu.nl

Terug naar de challenge

Volgende challenges

Recente challenges

Living Apart Challenge
Sustainable Campus Challenge
Utrecht Mobility Challenge
Healthy Living Challenge

Contact

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling.
Voor meer informatie over UCA kun je contact opnemen met Erik Mooij.

Utrecht Challenge Alliantie
uca@hu.nl