Wij organiseren challenges waarbij studenten en organisaties samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de regio Utrecht

Volgende challenges

Over UCA

De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Binnen challenges werken studenten, professionals en burgers samen aan deze vraagstukken, wat leidt tot nieuwe inzichten, kennisontwikkeling en concepten voor innovatieve oplossingen die bijdragen aan gezond en duurzaam stedelijk leven.

De Alliantie zet zich in om samen met organisaties en publiek-private samenwerkingsverbanden concrete innovatievragen te stellen rond maatschappelijke vraagstukken. In samenwerking met onderwijsinstellingen te zorgen dat studenten een rol kunnen spelen in het beantwoorden van deze vragen. Er mede zorg voor dragen dat er uit deze co-creatie ook duurzame oplossingen kunnen ontstaan.

Wat is een challenge

De challenges waar de UCA zich voor inzet zijn korte innovatietrajecten waarbij interdisciplinaire teams intensief samenwerken met burgers en professionals om innovatieve oplossingen te ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken.
De trajecten richten zich aan de kant van onderwijs om challenge based learning en zijn bedoeld om bij te dragen aan open innovatie in de regio Utrecht.

Bekijk de aftermovie van de Sustainable Campus Challenge 2023 voor een impressie.

Recente challenges

Volgende challenges

Mei en juni 2024

Healthy Living Challenge 2024

Kijk hier voor meer informatie

30 september t/m 4 oktober 2024

Sustainable City Challenge 2024

Meer informatie volgt

UCA is een initiatief van

Recente challenges

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling. Binnenkort wordt de informatie beschikbaar van de challenges die door ons in het verleden zijn georganiseerd hier worden weergeven.

Sustainable City Challenge 2022

Sustainable City Challenge 2021

Living Apart Challenge 2021

Sustainable Campus Challenge 2020

Healthy Living Challenge 2024

Data: mei en juni 2024

In samenwerking met: NUOVO scholen, Health Hub Utrecht coalitie Mentale weerbaarheid jongeren (Lokalis, Garage2020, KOOS Utrecht en gemeente Vijfheerenlanden), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.

Aanmelden tot 15 mei!

Contact

Utrecht Challenge Alliantie
uca@hu.nl

Recente challenges

Sustainable City Challenge 22
Sustainable City Challenge 21
Living Apart Challenge 21
Sustainable City Challenge 20
Mobility Challenge 20
Healthy Living Challenge 19