23 tot en met 27 november 2020

Healthy Living Challenge 2020

In samenwerking met Health Hub Utrecht en U CREATE Centre of Expertise Creatieve Industrie organiseren we de Healthy Living Challenge 2020, waarin we onderzoeken hoe je gezond kunt blijven, ook in tijden van lockdowns.

Meer informatie volgt binnenkort.

Over UCA

De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen.

Binnen challenges werken studenten, professionals en burgers samen aan deze vraagstukken, wat leidt tot nieuwe inzichten, kennisontwikkeling en concepten voor innovatieve oplossingen die bijdragen aan gezond en duurzaam stedelijk leven.

De Utrecht Challenge Alliantie is een initiatief van Economic Board Utrecht, Gemeente Utrecht en drie Utrechtse onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, ROC Midden-Nederland en Hogeschool Utrecht.

De Alliantie zet zich in om

Samen met organisaties en publiek-private samenwerkingsverbanden concrete innovatievragen te stellen rond maatschappelijke vraagstukken.

Samen met onderwijsinstellingen te zorgen dat studenten een rol kunnen spelen in het beantwoorden van deze vragen.

Er mede zorg voor dragen dat er uit deze co-creatie ook duurzame oplossingen kunnen ontstaan.

Wat houdt een challenge in?

De challenges waar de UCA zich voor inzet zijn korte innovatietrajecten waarbij interdisciplinaire teams intensief samenwerken met burgers en professionals om innovatieve oplossingen te ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken. De trajecten richten zich aan de kant van onderwijs om challenge based learning en zijn bedoeld om bij te dragen aan open innovatie in de regio Utrecht.

UCA is een initiatief van

Recente challenges

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling. Binnenkort zullen ook andere challenges die door ons in het verleden zijn georganiseerd hier worden weergeven.

November 2019

Utrecht Mobility Challenge

September 2019

Healthy Living Challenge

Recente challenges

Utrecht Mobility Challenge
Healthy Living Challenge

Over UCA

De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen.

Contact

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling.
Voor meer informatie over UCA kun je contact opnemen met Erik Mooij.

Utrecht Challenge Alliantie
erik.mooij@hu.nl